Chính sách tố giác - Esoft COM
Chính sách tố giác
Man with laptop

Chính sách tố giác

Esoft hướng tới đạo đức, minh bạch và có trách nhiệm trong mọi hoạt động bao gồm các quyết định kinh doanh, các mối quan hệ chuyên nghiệp và các quy trình hoạt động. Chúng tôi hiểu rằng điều này rất quan trọng đối với sự thành công và danh tiếng của chúng tôi.

Esoft xây dựng chính sách tố giác nhằm đảm bảo bất kỳ cá nhân/tổ chức khi báo cáo một vấn đề đều sẽ được bảo đảm ẩn danh, được bảo vệ khỏi bị trả thù, và sẽ được giải quyết các mối lo ngại một cách kịp thời và tôn trọng.

 

Cách thực hiện báo cáo Tố giác

Vui lòng truy cập Kênh báo cáo của Esoft  và nhấp vào “Gửi báo cáo” để bắt đầu quá trình. Vui lòng đảm bảo các thông tin trong báo cáo cụ thể, chi tiết, rõ ràng để hỗ trợ hiệu quả nhất cho quá trình điều tra, xử lý báo cáo.

 

Bảo mật

Tất cả các báo cáo đều được xử lý một cách bảo mật.

 

Bảo vệ người tố cáo

Esoft không chấp nhận bất kỳ hình thức trả thù nào được thực hiện bởi bất kỳ người nào đối với người tố cáo hoặc bất kỳ người nào có liên quan đến cuộc điều tra về báo cáo tố giác. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ người tố cáo khỏi bị trả thù.

GỬI BÁO CÁO

Follow us