Chính sách phát triển bền vững - Esoft COM
Chính sách phát triển bền vững
Esoft logo tag with people in background

Chính sách phát triển bền vững

Esoft là một doanh nghiệp hành động, với đam mê giúp các nhà môi giới bất động sản tiếp thị, bán và cho thuê tài sản một cách dễ dàng hơn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp hình ảnh và công cụ tiếp thị hiệu quả cho các nhà môi giới bất động sản trên toàn thế giới, chúng tôi biết con đường mình cần phải đi và đang nỗ lực để thiết lập những tiêu chuẩn toàn cầu cho tương lai.

 

Với Chính sách Phát triển bền vững này, Tập đoàn Esoft cam kết tôn trọng quyền con người, sự bền vững về môi trường và kinh tế, tham gia vào quá trình chuyển đổi toàn cầu và hướng tới phát triển bền vững. Mục tiêu chiến lược của Esoft là xác định các lĩnh vực mình có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững. Những mục tiêu này được phát triển dựa trên nền tảng của việc thẩm định tính bền vững.

Xem chi tiết

Follow us