Chính sách khiếu nại - Esoft COM
Chính sách khiếu nại
Woman working on computer

Chính sách khiếu nại

Esoft cam kết mang tới môi trường làm việc bình đẳng, minh bạch, không phân biệt đối xử, không có các hành vi quấy rối hoặc bất kỳ hình thức đối xử bất công nào. Mỗi nhân viên đều được tôn trọng và đối xử công bằng. Tại Esoft, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ hành động hoặc hành vi nào không phù hợp với tiêu chuẩn trên.

Esoft xây dựng chính sách khiếu nại nhằm quy định cách thức để nhân viên và cấp quản lý báo cáo và giải quyết các báo cáo khiếu nại. Đây là cách chúng tôi thúc đẩy một môi trường làm việc mang tính hỗ trợ và thoải mái cho mọi nhân viên trong Esoft.

 

Quy trình Khiếu nại hoạt động như thế nào?

Quy trình Không chính thức
Nếu bạn có bất kỳ quan ngại nào, trước tiên bạn hãy ưu tiên giải quyết vấn đề đó bằng cách nói chuyện với người giám sát, cấp quản lý hoặc phụ trách thuộc bộ phận Nhân sự. Hầu hết các mối lo ngại sẽ được giải quyết ở giai đoạn đầu này. Quy trình khiếu nại không thay thế cho việc giao tiếp thông thường với người giám sát hoặc cấp quản lý và đồng nghiệp của bạn.

 

Quy trình Chính thức
Bạn đưa ra các khiếu nại chính thức trong các trường hợp sau đây:

  • Các mối quan ngại của bạn không thể được giải quyết thỏa đáng với sự giúp đỡ của người quản lý.
  • Nếu bạn cảm thấy vấn đề gặp phải quá nghiêm trọng hoặc nhạy cảm để thực hiện theo quy trình không chính thức.
  • Nếu khiếu nại có liên quan đến hành vi của người giám sát mà có thể dẫn đến bị kỷ luật (ví dụ: quấy rối tình dục hoặc bạo lực), nhân viên nên khiếu nại trực tiếp đến phòng Nhân sự hoặc người giám sát cấp cao hơn.

 

Cách thực hiện báo cáo Khiếu nại

Vui lòng truy cập Kênh báo cáo của Esoft và nhấp vào “Gửi báo cáo” để bắt đầu quá trình. Vui lòng đảm bảo các thông tin trong báo cáo cụ thể, chi tiết, rõ ràng để hỗ trợ hiệu quả nhất cho quá trình điều tra, xử lý báo cáo.

 

Bảo mật

Tất cả các báo cáo đều được xử lý một cách bảo mật.

 

 

Gửi báo cáo

Follow us