Chính sách IT Xanh - Esoft COM
Chính sách IT Xanh

Chính sách IT Xanh

Tại Esoft, chúng tôi cam kết thúc đẩy sự hiệu quả trong sử dụng tài nguyên và thực hiện quản lý môi trường có trách nhiệm theo tất cả các khía cạnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi, bao gồm hoạt động mua sắm, đặc biệt là phần cứng IT. Với lý tưởng đó, chúng tôi đã xây dựng lên Chính sách IT Xanh. 

 

Với mục tiêu là hướng dẫn việc mua sắm và loại bỏ bền vững, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường, thúc đẩy hiệu quả sử dụng tài nguyên và ủng hộ các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn. Chính sách IT Xanh là một phần của cam kết hướng tới phát triển bền vững của Esoft, chính sách này đảm bảo các quy trình sẽ được triển khai nhằm giảm thiểu lãng phí, tối đa hóa cơ hội tái sử dụng, tái chế và loại bỏ có trách nhiệm.

 

Chính sách IT Xanh sẽ được áp dụng cho tất cả các hoạt động mua sắm tại Esoft và áp dụng đối với tất cả các phòng ban và nhân viên của Esoft. Vai trò, trách nhiệm và kỳ vọng cụ thể của nhân viên được mô tả chi tiết hơn trong chính sách này.

Xem chi tiết

Follow us