Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhân viên - Esoft COM
Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhân viên
colleagues talking at a table

Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhân viên

Tập đoàn Esoft cam kết thực hiện phát triển bền vững theo Chính sách Phát triển bền vững đã công bố. Esoft kỳ vọng toàn thể nhân viên, các cấp quản lý và Ban lãnh đạo cùng đồng hành thực hiện cam kết. Vì vậy mỗi chúng ta, với tư cách là nhân viên của Công ty, cần cùng nhau nỗ lực tạo ra sự thay đổi tích cực về phát triển bền vững.

 

Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nhân viên (CoCE) được áp dụng đối với toàn bộ nhân viên thuộc Tập đoàn Esoft và tại các chi nhánh hợp pháp trực thuộc Tập đoàn. Nhân viên bao gồm nhân viên toàn thời gian, nhân viên bán thời gian, nhân viên thời vụ, thực tập sinh, học viên, các đại diện dưới danh nghĩa Esoft. Bộ Quy tắc này giải thích rõ cho nhân viên về những nội dung thực tiễn của Chính sách Phát triển bền vững. Nhân viên cần nhớ đọc kỹ và tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình có liên quan trong phạm vi trách nhiệm công việc được phân công.

 

Thuật ngữ CSR, ESG hoặc phát triển bền vững bao gồm ba yếu tố: bền vững xã hội, bền vững môi trường và bền vững kinh tế. Đây là những yếu tố phát triển bền vững quan trọng đã được cộng đồng quốc tế xác định. Những yếu tố này cũng là cơ sở nền tảng cho Chính sách Phát triển bền vững và Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhân viên của Tập đoàn Esoft. Chúng tôi thường xuyên thực hiện đánh giá tác động từ các hoạt động kinh doanh của mình lên các yếu tố chính của phát triển bền vững và yêu cầu các đối tác kinh doanh của chúng tôi cũng triển khai các thực tiễn tương tự.

Xem chi tiết

Follow us