Bộ quy tắc ứng xử dành cho Đối tác - Esoft COM
Bộ quy tắc ứng xử dành cho Đối tác
Our values

Bộ quy tắc ứng xử dành cho Đối tác

Tập đoàn Esoft mong muốn tạo ra một sân chơi công bằng và minh bạch theo tiêu chuẩn toàn cầu về hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Đó là lý do chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn tối thiểu về hoạt động kinh doanh có trách nhiệm được công nhận trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi chia sẻ những yêu cầu về trách nhiệm bình đẳng và toàn cầu với các đối tác kinh doanh đồng thời chủ động thực hiện các yêu cầu đó. Chúng tôi kỳ vọng các đối tác kinh doanh sẽ thực hiện các trách nhiệm đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.

Xem chi tiết

Follow us