De væsentligste formater til dine sociale medier - Læs mere

Formaterne til dine sociale medier

Skrevet af Anna Durafour

Menneskets hjerne behøver mindre end et halvt sekund for at opfange kommunikation på de sociale medier og herefter vurdere, om indholdet kræver mere af din opmærksomhed (1). Med så kort tid til at fange en mulig købers opmærksomhed er det altafgørende, at dit indhold på de sociale medier er optimeret til mediet.

Præmissen for sociale medier er i større og større grad billeder og videoer, og forbrugerne stiller ligeledes højere og højere krav til kvaliteten – derfor skal dit visuelle materiale være skarpt, når det gælder de sociale medier.

Ved at gøre brug af de formater, som passer til de forskellige medier, kommer du langt, hvad angår kvalitet og opmærksomhed fra forbrugerne.

Instagram formater

Instagram – Æstetikeren over dem alle. Her er der særligt to billedstørrelser du skal være opmærksom på:

Kvadrat (1:1)

Poster du kvadratiske billeder eller film i stedet for lavformat, som du oprindeligt modtager dit materiale i, sikrer du, at billedet/filmen fylder mest muligt på dine følgeres startside. Ved lavformat bliver billedet mindre, og det vil derfor være nemmere for dine følgere at misse dit billede, når de scroller løs. Med det in mente, er det altså vigtigt, at dit visuelle materiale fylder så meget som muligt, så du fanger forbrugernes opmærksomhed.

Instagram opslag

Højformat (9:16)

Højformat billeder- og film bruges i både story og reels. Det er vigtigt, at dit brand fremstår professionelt og gennemført – også på de sociale medier. Derfor er det også vigtigt, at dit visuelle materiale opfylder mediets formatkrav. Anvender du billeder eller film i lavformat, i både reels og story, vil materialet synes småt, baggrundsfarven vil tage en del af billedes følelse, og det vil være svært for en potentiel køber at se boligens detaljer.

Instagram story

Facebook formater

Facebook er ikke en højdespringer indenfor æstetik på samme vis som Instagram. Men det betyder ikke, at kvaliteten af dit indhold ikke skal være spot on. For at optimere dit indhold til Facebook er der fire billedstørrelser, du skal være opmærksom på:

Kvadrat (1:1)

Ligesom på Instagram, vil dine billeder og film fylde mest på brugernes startside, hvis du gør brug af det kvadratiske format. Dette gør det også muligt for dig, at genbruge dit materiale på tværs af platformene – that’ s a win-win situation.

Facebook opslag

Højformat (9:16)

Visuelt materiale i højformat bruges udelukkende i Facebook historier. Her er det, ligesom på Instagram, vigtigt, at dit materiale er optimeret til de rigtige formater, og at du ikke deler lavformat billeder, der gør det svært for dine følgere at se boligens detaljer. Og så skriger en sort baggrund ikke just boligdrømme.

Facebook historie

Coverbillede (828×315)

Som butiksprofil er det vigtigt at have et coverbillede. Coverbilledet giver dig mulighed for, at præsentere besøgende på din Facebookside for alle medarbejdere i butikken i form af et gruppebillede, grafik, der afspejler kampagner eller andet. Facebooks coverbilledeformat er 828×315. Har dit billede et andet format end dette, vil Facebook selv beskære billedet. For at sikre, at billedets vigtige dele er tydelige, anbefaler vi, at du beskærer dit billede inden du uploader det til Facebook.

Profilbilledet på siden dækker dele af dit coverbillede, og det er dermed også vigtigt, at du er opmærksom på ikke at placere vigtige pointer i billedets nederste venstre hjørne.

Profilbillede (160×160)

Profilbilledet på Facebook vises hver gang en bruger besøger din profil eller ser et opslag fra dig. Billedet bruges af forbrugerne til at identificere afsenderen af opslaget, og det er dermed væsentligt, at billede har relevans i forhold til din butik. Billedstørrelsen af Facebooks profilbilleder er 160×160. Ved opslag og annoncer vises profilbilledet som en cirkel, og det er derfor vigtigt at billedets fokus er centreret og har en vis afstand til billedets kanter, så det er muligt for brugeren at se dit portrætbillede eller dit logo.

LinkedIn formater

LinkedIn skiller sig særligt ud fra de to andre medier, da vi her har fokus på det professionelle. Og professionalismen i at anvende kvalitetsmateriale kan vi vist ikke komme udenom. LinkedIn har tre formater du skal være opmærksom på.

Kvadrat (1:1)

Ligesom på Facebook og Instagram understøtter LinkedIn særligt det kvadratisk format. Det er muligt for dig at uploade både billeder og video, i både højformat og lavformat, men begge formater vil tilføres hvide kanter, som kan forstyrre det udtryk du ønsker at ramme din modtager med.

Profilbillede (400×400)

Ligesom på Facebook er profilbilledet med til at lade din modtager afkode afsenderen af dit indhold. Derfor er det vigtigt, at dit profilbillede er sigende for dit brand. På LinkedIn vises profilbilledet altid som en cirkel, og det er derfor væsentligt, at billedets fokus fremgår af cirklen. Formatet til LinkedIns profilbilleder hedder 400×400 pixels.

Coverbillede (1128×191)

Lig coverbilledet på Facebook har du på LinkedIn mulighed for at tilføje et coverbillede på din butiksprofil. Coverbillederne på LinkedIn har formaterne 1128x 191. Uploades billedet i et andet format vil billedet blive beskåret, og du kan miste dine vigtigste pointer.

1: https://www.linkedin.com/pulse/creative-strategies-capture-your-consumers-attention-rohit-dadwal/