Dokumenter du skal have styr på, når du sælger din bolig - Se her

Disse dokumenter skal du have styr på, når du sælger din bolig

Ane Kirk Andersen
Skrevet af Ane Kirk Andersen

Du vil gerne sælge din bolig, men hvad skal der egentlig være styr på af dokumenter, før du kan overdrage nøglerne til den nye ejer? Vi giver dig her en guide over, hvilke dokumenter du skal bruge, hvad de er og hvordan du skaffer dem.

Disse dokumenter skal du skaffe i forbindelse med et boligsalg:

 • Energimærke
 • Tilstandsrapport
 • Elrapport
 • Ejerskifteforsikring
 • Tingbogsattest
 • Ejendomsdatarapport
 • BBR-ejermeddelelse
 • Dokumenter til mægler

Energimærke

Når din bolig skal sælges, siger loven, at din bolig skal have et energimærke. Energimærket rangeres fra A-G, hvor A er lavt energiniveau og G er et højt energiniveau. Udover at boligen blot får et mærkat, giver energimærkningen også forslag til rentable forbedringer og fornuftige isoleringsmæssige løsninger. Når du har betalt for et energimærke, er det gyldigt i hele 10 år.

Tilstandsrapport

Helt kort forklaret er en tilstandsrapport en skriftlig vurdering af boligens tilstand. Den beskriver boligens stand i forhold til andre boliger af samme type og alder, og så beskriver den skader, som nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt.

Dette er godt at vide om en tilstandsrapport:

 • Den er gyldig i seks måneder. Derefter skal den fornyes.
 • En tilstandsrapport skal udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig. Prisen for dette afhænger af husets størrelse og alder.
 • Den fritager dig som sælger for ansvar for de i rapporten anførte skader i 10 år.

Elrapport

I elinstallationsrapporten bliver boligens elektriske installationer gennemgået ud fra et karaktersystem, der viser installationernes lovlighed og funktionsdygtighed. Rapporten er gyldig i 1 år og skal udarbejdes af et autoriseret firma, som både kan lave eleftersyn og elrapporten.

Ejerskifteforsikring

Når du har skaffet en tilstandsrapport og en elrapport, kan der udarbejdes en ejerskifteforsikring. Denne dækker over skjulte fejl og mangler ved boligen, som ikke er nævnt i de to rapporter.

Du kan selv gå til et forsikringsselskab og få et tilbud på en ejerskifteforsikring. Dette kan vise sig som en fordel, da du som sælger er forpligtet til at betale halvdelen af præmien på ejerskifteforsikringen, som det er op til køber, om der skal tegnes. Men! Du er kun forpligtet til at betale halvdelen af præmien på den ejerskifteforsikring, som du selv har valgt, selvom køber har valgt en dyrere ejerskifteforsikring.

En anden fordel ved at undersøge muligheden for en ejerskifteforsikring er, at vælger køber ikke at tegne en ejerskifteforsikring, har du selvfølgelig sparet de penge, men du er også ansvarsfraskrevet som sælger i og med, at du har fremlagt et tilbud på en ejerskifteforsikring og skriftligt tilbudt at betale for halvdelen af præmien på den ejerskifteforsikring, som du har valgt.

Du er kun forpligtet til at betale halvdelen af præmien på den ejerskifteforsikring, som du selv har valgt, selvom køber har valgt en dyrere ejerskifteforsikring.

Tingbogsattest

En tingbogsattest kan gøre mere skade end gavn i forhold til dig som sælger. Hvorfor skal jeg så skaffe det dokument, tænker du nok. Men du har som sælger en loyal oplysningspligt overfor køber og med en tingbogsattest sikrer du dig, at køber efter overdragelsen af boligen ikke kan komme med anklager om manglende orientering.

Attesten giver indblik i eksempelvis størrelsen på matriklen, eventuelle servitutter (begrænsninger), en oversigt over ejendommens hæftelser (lån) og hvem, der er den retmæssige ejer af ejendommen.

Ejendomsdatarapport

Endnu et musthave til din liste over dokumenter til et salg af din bolig er en ejendomsdatarapport, der består af et skema, som sendes til kommunen, der udfylder og returnerer det. Skemaet giver en orientering om lokal-/kommuneplaner for området, hvilken type forsyning der findes, om der er pligt til fjernvarme mm. I tilføjelse til ejendomsdatatrapporten skal der sendes et forureningsskema til regionen. Forureningsskemaet skal vise, om der er kendskab til forurering på grunden.

BBR-ejermeddelelse

Du er nu næsten i mål med at have styr på de forskellige dokumenter, som det forventes, at du har i forbindelse med salget af din bolig. Nu mangler du at skaffe en BBR-ejermeddelelse, der er en oversigt over eksempelvis boligens udvendige arealer, årstal for opførelse, materialevalg og varmeforsyning. Når du modtager dette dokument har du pligt til tjekke, at de opførte oplysninger er korrekte.

Dokumenter til mægler

Sidst men ikke mindst skal mægler have en række dokumenter, inden boligen sættes til salg. De er følgende:

 • Lånepapirer i ejendommen
 • Nyeste ejendomsskattebillet
 • Årsopgørelse over forbrugsafgifter
 • Nyeste forsikringspolice og præmie
 • Vedtægter for ejer- eller grundejerforening
 • Årsregnskab og budgetter for ejer- eller grundejerforening
 • Fællesudgifter/kontingent ved grundejerforening
 • Årsopgørelse fra kreditforening med kontrolkode

Virker det helt uoverskueligt? Bare rolig. Ejendomsmæglers sagsbehandler kan hjælpe med at finde overstående.

Sidste step

Når du kan sætte et tjektegn ud for alle de oplistede dokumenter, kan du få sat boligen til salg og have ro i maven – du har dit på det rene. Glædeligt hussalg!